Regionale Adviesraad (RAR)

De 400.000 Cera-vennoten worden vertegenwoordigd door zo’n 900 adviserende leden in 45 Regionale Adviesraden: 6 tot 9 per Vlaamse provincie (Nederlandstalig), 1 voor Brussel (Nederlandstalig en Franstalig), 1 voor Oost-België (Duitstalig) en 7 voor Wallonië (Franstalig). Deze adviesraden zijn de lokale antennes van Cera. Ze hebben een belangrijke rol in de doorstroming van informatie van de bestuursorganen naar de basis en vice versa en beslissen autonoom over financiële ondersteuning van regionale projecten.

 

De Regionale Adviesraden komen vier maal per jaar samen. Er zijn drie formele vergaderingen onder begeleiding van de regionale adviseur en een informele bijeenkomst. Naast de activiteiten van Cera komen in een Regionale Adviesraad vooral de regionale maatschappelijke projecten aan bod. Elke Regionale Adviesraad heeft een budget voor financiële ondersteuning van dergelijke projecten. Bij de meeste Regionale Adviesraden vindt een van de drie formele vergaderingen plaats bij een ondersteunde organisatie.

 

Daarnaast zijn veel RAR-leden aanwezig op de Algemene Vergadering, op opleidingen en op diverse activiteiten in het kader van de vennotenvoordelen en de maatschappelijke werking van Cera. Ook nemen ze het meter- of peterschap op voor projecten die regionaal gesteund worden.


Regionale Adviesraad

Interesse om RAR-lid te worden?

Kom dan naar een infovergadering en ontdek wat Cera doet in jouw buurt.

Ontdek de Regionale Adviesraad in jouw buurt

Een project indienen? Ontdek welke adviesraad beslist over jouw project.

Overzicht 45 Regionale Adviesraden